13+ Упражнения и съвети за разпяване на гласа с пиано

Упражненията за разпяване са създадени специално за платформата за музикално обучение от певицата Весела Морова.

Какво е разпяване?

Разпяването на гласа осигурява необходимата загрявка на мускулите, които участват в певческия процес. Така както спортистите загряват и се разтягат преди сериозно физическо натоварване, така и певците трябва да подготвят гласовия си апарат преди да изпълняват песни и по-сложни вокални тренировки. Разпяването служи и да ни настрои към певческото дишане – дълбоко вдишване и плавно и равномерно издишване, добра опора с помощта на работата на диафрагмата, коремните и междуребрените мускули и правилната стойка на тялото. 

Когато загряваме гласа също спомагаме по-доброто затваряне и еластичност на гласните връзки (струни), както и намиране на подходящия резонанс за да изпълняваме звучни тонове с лекота.

Разпяването често започва с т.н. “упражнения с полуотворена уста” – бръмчене, пеене на звучни съгласни като М, Н, НГ, В, З, пеене през сламка, имитиране на тромбонна уста и други. В началото можем да вокализираме свободно с дълги тонове или сирени (глисанди), като обхващаме целия диапазон на гласа. 

Следващата стъпка е разнообразен набор от мелодични комбинации с вокали – гласните А, Е, И, О, У. Най-удобни за трениране на гръдния регистър са А и О, а за главовия регистър – У и И. Следват упражнения с гласни и съгласни – например сричките би-я, ми-я, зи-я, да-ба, ней-ней, ноу-ноу, гоу-гоу, глей-глей, ла-га и много други. 

Важно е да разгреем и разтегнем езика, като усетим отделната работа на предната и задната му част. Челюстта също се раздвижва – нагоре-надолу и наляво-надясно – мускулите да работят свободно и енергично. 

При разпяването на гласа използваме инструмент за референция – в най-добрия случай пиано или готови записи на упражненията, изсвирени от пиано. Така тренираме правилната интонация. 

Понякога се изисква ежедневна работа, за да можем да накараме гласа да възпроизведе точния тон, който чуваме. Ние сами обучаваме гласа да реагира на команди от мозъка и така се усъвършенстваме в пеенето. 

Работата на педагога е да съобрази упражненията спрямо нивото, целите, способностите и моментното състояние на ученика. С познания и въображение разпяването може да бъде едно забавно и приятно занимание! 

Упражнения и фрази за разпяване

Важно е да знаете, че тези вокални тренировки не заместват работата с вокален педагог, а са допълнение към уроците с такъв. 

Тяхната цел е да направи вокалната работа по-разнообразна и да бъде в помощ както на ученици по музика, солфеж, инструменти и пеене, така и на техните преподаватели.

 • Винаги пейте упражненията с лекота и в не много силна динамика. 
 • Внимателно изслушайте демонстрацията, за да наизустите уверено сричките и мелодията и за да сте уверени с пиано акомпанимента. 
 • Когато усетите, че ви става твърде високо или ниско или се появи дискомфорт в гърлото – спрете и изчакайте мелодията да се върне в удобната за вас тоналност.

Хроматично М

Весела Морова Упражнения за разпяване

Включва:

 1. Демонстрация на разпяване с хроматично ‘М’ или ‘Н’.
 2. Акомпанимент за женски глас.
 3. Акомпанимент за мъжки глас.

Упражнете на този адрес:
https://omnis.cool/bg/uprajneniya-razpyavane-hromatichno-m/ 

Гама с бръмчене

Весела Морова Упражнения за разпяване

Включва:

 1. Демонстрация на разпяване с бръмчене.
 2. Акомпанимент за женски глас.
 3. Акомпанимент за мъжки глас.

Упражнете този начин за разпяване:
https://omnis.cool/bg/uprajneniya-razpyavane-gama-bramchene/ 

Сирени върху Н и И

Весела Морова Упражнения за разпяване

Включва:

 1. Демонстрация на разпяване сирени върху ‘Н’ и ‘И’.
 2. Акомпанимент за женски глас.
 3. Акомпанимент за мъжки глас.

Упражнете този начин за разпяване:
https://omnis.cool/bg/uprajneniya-razpyavane-sireni/

Носовка към А

Весела Морова Упражнения за разпяване

Включва:

 1. Демонстрация на разпяване с носовка към ‘А’.
 2. Акомпанимент за женски глас.
 3. Акомпанимент за мъжки глас.

Упражнете този начин за разпяване:
https://omnis.cool/bg/uprajneniya-razpyavane-nosovka/


БИ-А и МИ-А 

Весела Морова Упражнения за разпяване

Включва:

 1. Демонстрация на разпяване ‘Би-А’ и ‘Ми-А’.
 2. Акомпанимент за женски глас.
 3. Акомпанимент за мъжки глас.

Упражнете този начин за разпяване:
https://omnis.cool/bg/uprajneniya-razpyavane-bi-ya-mi-ya/

Стакато върху И-Е-А-О-У

Весела Морова Упражнения за разпяване

Включва:

 1. Демонстрация на разпяване ‘И-Е-А-О-У’.
 2. Акомпанимент за женски глас.
 3. Акомпанимент за мъжки глас.

Упражнете този начин за разпяване:
https://omnis.cool/bg/uprajneniya-razpyavane-stakato/

Ней Ноу

Весела Морова Упражнения за разпяване

Включва:

 1. Демонстрация на разпяване ‘Ней Ноу’.
 2. Акомпанимент за женски глас.
 3. Акомпанимент за мъжки глас.

Упражнете този начин за разпяване:
https://omnis.cool/bg/uprajnenie-razpyavane-ney-nou/

Дълъг тон

Весела Морова Упражнения за разпяване

Включва:

 1. Демонстрация на разпяване с дълъг тон.
 2. Акомпанимент за женски глас.
 3. Акомпанимент за мъжки глас.

Упражнете този начин за разпяване:
https://omnis.cool/bg/uprajnenie-razpyavane-dalag-ton/

Минорна пентатоника

Весела Морова Упражнения за разпяване

Включва:

 1. Демонстрация на разпяване с минорна пентатоника.
 2. Акомпанимент за женски глас.
 3. Акомпанимент за мъжки глас.

Упражнете този начин за разпяване:
https://omnis.cool/bg/uprajnenie-razpyavane-minorna-pentatonika/ 

Легато-стакато

Весела Морова Упражнения за разпяване

Включва:

 1. Демонстрация на разпяване с легато и стакато.
 2. Акомпанимент за женски глас.
 3. Акомпанимент за мъжки глас.

Упражнете този начин за разпяване:
https://omnis.cool/bg/uprajnenie-razpyavane-legato-stakato/ 

Да-Ба-Да

Весела Морова Упражнения за разпяване

Включва:

 1. Демонстрация на разпяване ‘Да-Ба-Да’.
 2. Акомпанимент за женски глас.
 3. Акомпанимент за мъжки глас.

Упражнете този начин за разпяване:
https://omnis.cool/bg/uprajnenie-razpyavane-da-ba-da/ 

Хей-Я

Весела Морова Упражнения за разпяване

Включва:

 1. Демонстрация на разпяване ‘Хей-Я’.
 2. Акомпанимент за женски глас.
 3. Акомпанимент за мъжки глас.

Упражнете този начин за разпяване:
https://omnis.cool/bg/uprajnenie-razpyavane-hey-ya/ 

Две по две

Весела Морова Упражнения за разпяване

Включва:

 1. Демонстрация на разпяване ‘Две по Две” (2х2).
 2. Акомпанимент за женски глас.
 3. Акомпанимент за мъжки глас.

Упражнете този начин за разпяване:
https://omnis.cool/bg/uprajnenie-razpyavane-dve-po-dve/

Допълнителна информация:

Други техники и начини за разпяване

Освен горе-изредените, можете да опитате и някои други техники и начини за разпяване, за които не ви е необходим инструмент или записан акомпанимент:

Разпяване с глисандо (сирена)

Разпявка чрез глисандо е много полезна за лесно преминаване през целия диапазон – от най-ниския от най-високия тон. 

 • Представете си че гласът ви е виеща сирена. 
 • Започнете с гласните У и И – те са най-благодатни за минаване през преходните зони. 

Преходна зона (passagio) са група от 2-3 поредни тона, където гласовият механизъм превключва от един режим на друг – например от гръден регистър в главов регистър. Ще го чуете като моментно разклащане или хлъцване. 

Важно е да не спирате в този момент, а да продължите изкачването с глисандото до където можете – мускулните групи сами ще превключат от тежък на по-лек механизъм. 

Когато усвоите упражнението с У и И, пробвайте и с останалите гласни или комбинации от гласни – например И→А, У→О, Е→И.

Вариации на сирените са:

 • От най-нисък до най-висок тон
 • Най-нисък-най-висок и обратно към най-нисък
 • От среден (удобен) тон надолу към най-нисък и после нагоре към най-висок
 • От най-висок към най-нисък (бавно слизане)

Разпяване чрез мънкане (humming)

‘Мънкане’, популярно от английски като ‘Humming’ е прекрасна техника за разпяване, защото е с нисък интензитет и щади гласовият апарат. Може да се изпълнява на свободни дълги тонове по избор, възходящи и низходящи глисанди, както и да “измънкате” някоя песничка. 

Устните застават спокойно и естествено за „м“ (без да ги събирате напред или разтягате настрани), езикът леко докосва задната част на долните зъби, в гърлото има усещане за широта. 

Внимавате да не се получи носов звук, като насочвате звуковата струя към устните, които трябва да усетите как леко трептят, особено в по-ниските тонове.

Разпяване чрез прозявка и въздишка

Просто, лесно и приятно:

 • Вдишайте/направете прозявка със затворена уста.
 • Издишайте бавно през носа. По този начин отпускате гласните струни.
 • Отворете уста, все едно че ще запеете на вокала “А” и вдишайте дълбоко, като усетите в гърлото начало на прозявка или начало на кихане. 
 • Издишайте първо с по-силен шепот, а на повторението издишайте с въздишка с глас. 
 • Устата остава отворена през цялото упражнение. 
 • Звукът на шептящото А е по-дълбок и окръглен от шепота в ежедневната реч. 
 • “Изпейте” въздишката от висок към нисък тон, плавно и бавно минавайки през тоновете с глисандо.

Разпяване чрез отпускане на челюстта 

Отпуснатата челюст е необходимост, за да си осигурим свободно вокализиране без излишно напрежение в мускулите, които участват в пеенето. 

 • Прокарайте двата палеца, започвайки от върха на брадичката, диагонално до началото на ухото.
 • Масажирайте точките, където се отваря челюстната става. 
 • Извивката на устата трябва е отпусната. 
 • Извършвайте леки дъвкателни движения, като през това време бавно движите главата вляво и вдясно. 
 • За да установите дали челюстта ви е твърде стегната, хванете брадичката между палеца и показалеца и движете нагоре и надолу, като зъбите леко се почукват. Идеята е да движим брадичката свободно, като “откачена” от челюстните мускули. Това изисква и ментална настройка – да умеем да визуализираме и отпуснем определени мускулни групи. 

Стойка за правилно дишане и пеене

Правилната стойка позволява качествено и по-добро пеене. 

 • Вдишвайки, издигайте ръце в страни докато ги вдигнете над главата. При издишване ръцете остават горе. 
 • Наблюдавайте как гръдният ви кош остава повдигнат, а не се свлича, както обикновено когато издишваме
 • Свалете ръцете
 • Коленете не са заключени, а са меки, а тежестта на тялото е по-скоро към пръстите отколкото към петите
 • Движете раменете бавно – първо силно назад, събирайки плешките, после силно напред, повторете 3 пъти и след това ги оставете сами да намерят средното и релаксирано положение.

Да пееш с диафрагма

​​Диафрагмата е мускул с формата на парашут, разположен в долната част на ребрата и гръбнака. Той разделя белите дробове и сърцето от другите органи в торса. Чрез диафрагмата се осъществява около 70% от дишането ни по принцип. Диафрагмата управлява обемът въздух при вдишване и издишване. При вдишване диафрагмата се спуска надолу, освобождавайки място за белите дробове, които се изпълват с въздух, а при издишване тя се връща нагоре в първоначалната си спокойна позиция. 

Чрез добра работа с коремните и междуребрените мускули ние контролираме плавното движение на диафрагмата и създаваме опората за певческия тон. 

Не е необходима огромна физическа сила за певческото дишане, а просто изключително добра координация и баланс.

Правилното дишане чрез използване на диафрагмата 

 • Предотвратява напрягането на вокалните мускули и евентуални проблеми с гласните връзки.
 • Подобрява цялостния контрол върху гласа.
 • Помага за да понасяме леко дълги и натоварени периоди с пеене.

Упражнения за Трениране на Дихателните Мускули

 • Легнали с книга или тежък предмет върху корема, вдишваме и издишваме бавно, като повдигаме и смъкваме книгата с дъха си, за да усетим работата на диафрагмата.
 • Поемане на въздух – издишване със “с”, “ш”, “м” – да е плавно и дълго.
 • Поемане на въздух – кратки пулсиращи “с – с – с – с”, докато свърши дъха
 • Упражнение с колан – завържете колан малко над талията си, стегнете го умерено и вдишвайки, усетете как той се затяга. ВАЖНО: раменете и гърдите не се повдигат, а само “поясът” (корем и долна част на гърба) се изпълва с въздух като балон.

По колко пъти на ден се разпяваме?

Когато се събудим от сън, постепенно тялото също се събужда и приготвя за активна дейност. Нашият глас обаче, иска малко повече време.  

При децата и жените с високи гласове, събуждането на гласа става след 1 час и половина. 

При мъжете и ниските гласове, този интервал може да достигне до 2 часа и половина. 

Затова опитните певци знаят, че ако имат например запис в студио в 8 часа сутринта, трябва да станат в тъмни зори, за да дадат възможност на гласа да се събуди. 

Вокалистите знаят и насрочват всички певчески дейности обикновено не по-рано от 9 часа сутринта. След като гласът се събуди, той е готов за разпяване. Разпяваме се и това е достатъчно за целия ден, до следващото лягане и заспиване. 

Ако решим да си починем например следобяд, след като се събудим процедурата по събуждането на гласа и неговото разпяване е необходимо да се повори, ако ни се налага да излезем на сцена.

Диапазон на гласа / Регистър на човешкия глас

Всички тонове, които може да изпее певеца формират неговия диапазон. Познаваме певци с големи гласове, които обхващат няколко октави. Макар, че често това е природна даденост, човек може да разшири диапазона си с по няколко тона отгоре и отдолу, с редовна и постоянна вокална работа – разпяване и упражнения. 

“Регистър” означава серия от последователни тонове (степени), които имат подобна характеристика като цвят на звука и се управляват от една и съща мускулна група в ларинкса. Най-общо човешкият глас се разделя на следните регистри, като само вторият и третият се използват по-често в практиката:

 • Глас на пържене или фрай глас (fry) е гласов регистър, в който звукът е басов, или издава най-ниски тонове до 260 Hz.
 • Гръден регистър (chest register). Нарича се още M1 – или Механизъм 1, заради специфичната група мускули в ларинкса (TA), които са доминиращи. Звукът е пълен, сочен, тежък, по-скоро силен като динамика. Мъжките гласове пеят предимно в гръден регистър, преди да преминат във фалцет. 
 • Главов регистър (head register), или М2 – Механизъм 2 – направляван от другата основна мускулна група (CT). Главовият глас е лек, ефирен, подвижен, понякога звучи като гласовете на анимационни геройчета. 
 • Свирков (флажолетен) регистър или уисъл (Whistle) регистър. Той издава честота, по-висока 850 Hz. След 5 kHz се получава т.нар. „скимтящ регистър“. Той е с честота от 5 до 16 kHz.

Регистрите имат различен тембър и между всяка двойка от регистрите има регион с няколко преходни тона. Тези тонове са нестабилни, различни и трудни за изпяване. Много често начинаещите певци смятат, че това е предела на гласа им. Опитния педагог успява да покаже, че след този тон има още много други, които могат да се използват. 

С времето и с упорити занимания преходните тонове се изравняват и стават незабележими, изравняват се и се балансират регистрите, но преходните тонове винаги остават мястото, което певецът усеща като по-уязвимо.

Традиционно, мъжките и женски гласове се класифицират според това къде се разполага диапазона им:

Женски гласове:Диапазон:
АлтСол3 – Сол5
МецосопранСол3 – Ла5
СопранЛа3 – Фа6
Мъжки гласове:Диапазон:
БасМи2 – Ми4
БаритонСол2 – Сол4
ТенорДо3 – До5

Ние използваме бисквитки, за да ви предоставим най-доброто онлайн изживяване. Като се съгласявате, приемате използването на бисквитки в съответствие с нашата политика за бисквитки.

Privacy Settings saved!
Настройките за поверителност

Когато посещавате който и да е уеб сайт, той може да съхранява или извлича информация във вашия браузър, най-вече под формата на бисквитки. Контролирайте личните си бисквитки тук.


Тази бисквитка определя кои допълнителни бисквитки освен технически необходимите са приети. Тази бисквитка изтича след 180 дни.

 • wordpress_gdpr_cookies_allowed
 • wordpress_gdpr_cookies_declined
 • wordpress_gdpr_allowed_services

WPML съхранява само онези cookies, които са важни за правилното му функциониране
 • wp-wpml_current_language
 • wp-wpml_current_admin_language_{hash}
 • _icl_visitor_lang_js
 • wpml_browser_redirect_test

Използваме Wordpress като система. За обработка на колички и поръчки ще бъдат съхранени 2 бисквитки. Тези бисквитки са строго необходими и не могат да бъдат изключени.

Тази бисквитка се използва от защитната стена на Wordfence, за да извърши проверка на възможностите на текущия потребител, преди WordPress да бъде зареден.

ОТКАЗЕТЕ ВСИЧКИ УСЛУГИ
ПРИЕМЕТЕ ВСИЧКИ УСЛУГИ
Scroll to Top