Oбщи условия

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Добре дошли в онлайн платформата за музикално обучение Omni’s Cool. Този уеб сайт е собственост и се управлява от Цветан Иванов Момчилов. В целия сайт понятията “ние”, “нас”, “наш”, “Интернет страница” или “Omni’s Cool”,”оmniscool”,”omnis.cool” се отнасят до Цветан Иванов Момчилов. Този уеб сайт, както и цялата информация, инструменти и услуги, достъпни на него подлежат на Условията за ползване заявени тук.

Чрез използването на този уеб сайт, вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни да бъдете обвързани с тези Условия за ползване и Политиката ни за поверителност. Ние си запазваме правото да променим тези Условия по всяко време и ще публикуваме тези промени на този уеб сайт. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, трябва незабавно да напуснете този уеб сайт. В случай на нарушение на някое от тези условия, ние си запазваме правото да търсим защита на собствения си капитал с всички средства на законите на България.

ЛИЦЕНЗ

Този уеб сайт и всички негови материали, включително, но не само, неговите софтуер или HTML код, скриптове, текст, картина, фотографии и изображения (общо, “Материали”) са защитени от законите за авторското право и други български и международни закони. Всички материали са осигурени чрез този уеб сайт като услуга за настоящи и бъдещи посетители и могат да се използват само за лични и информационни цели, така и за целите на изпълнение на поръчки. Никои права, собственост и материали от този сайт не се прехвърлят към вас. Това е ограничен лиценз и е предмет на следните ограничения: вие не можете да копирате, възпроизвеждате, публикувате, предавате, разпространявате, споделяте, променяте, създавате производни произведения , продавате този лиценз или по друг начин да използвате този сайт или някои от неговите материали без нашето предварително писмено разрешение. Вие не можете да използвате този уеб сайт с конкурентна или търговска цел. Вие не може да копирате нашите материали. Всяко неоторизирано копиране, промяна, разпространение, предаване, производителност, показност, или друго използване на тези материали е забранено. Ние може да отменим този ограничен лиценз по всяко време за всеки повод или без повод. Всички права, които не са изрично предоставени, са запазени от нас, както е приложимо.

АВТОРСКИ ПРАВА

Всички материали и дизайна на нашите продукти, са собственост на Цветан Иванов Момчилов и са регистрирани в Българската Служба за авторското право. Ето защо, всички материали и дизайна на нашите продукти са защитени от българските и международните закони и споразумения. Вашата злоупотреба с нашия защитен с авторски права продукт, материали и дизайн е строго забранена. Също така е препоръчано, ако се нарушават нашите авторски права, ние може агресивно да отстояваме своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона, включително търсене на гражданска защита.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Ние запазваме всички права по отношение на нашите имена и търговски марки. Тези имена или знаци, както и всички свързани лога или изображения, са общи правни търговски марки на Цветан Иванов Момчилов, и те са защитени от българските и международните закони и споразумения. Ние не предоставяме лиценз за използването на такива имена и марки на вас, съгласно настоящите правила или чрез използването на този уеб сайт. Вашата злоупотреба с нашите търговски марки, показани на уеб сайта, е строго забранена.

ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ И КОМУНИКАЦИИ

Благодарим ви за всички ваши коментари до Omni’s Cool – ние ценим всеки един от тях! Въпреки това, ние трябва да включим следното с цел защитата: Ние може, но не сме длъжни да, използваме всички фотографии, изображения или текст (колективно “Потребителско съдържание”), съдържащи се в която и да е комуникация изпратена или предоставена от вас, за всякакви цели включително, но не само, социални медии, реклама, промоция, развлечения, търговски цели, и разработване и маркетинг на продукти. Съответно, ние може да използваме, редактираме, копираме, публикуваме, премахваме и използваме както намерим за добре предоставеното Потребителско съдържание, без никакво заплащане или допълнително разрешение от вас. Вие разбирате, че това Потребителско съдържание може да бъде достъпно и видяно от трети лица и ние не можем да гарантираме конфиденциалност, спрямо даденото съдържание. Единствено Вие сте отговорни за Потребителското съдържание публикувано от вас. Ние си запазваме правото да определяме по свое усмотрение дали Потребителското съдържание публикувано от вас е подходящо, и в съответствие с настоящите Условия за ползване, нашите стандарти, както и приложимото законодателство.

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Всички характеристики, спецификации, продукти и цени на продукти и услуги, описани на този уеб сайт, подлежат на промяна по всяко време без предизвестие. Tози уебсайт може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването и наличността. Ние си запазваме правото да правим промени в информацията за цената, описанието или наличността без предизвестие. Запазваме си правото, без предизвестие, да ограничим съдържанието на този уеб сайт.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Цветан Иванов Момчилов, не носи отговорност за каквито и да било преки, непреки, случайни, специални, последващи или наказателни вреди във връзка с използването на този сайт, включително, пропуснати ползи или приходи, произтичащи от използването интернет сайта.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Вие удостоверявате че информацията, която предоставяте на интернет страницата е точна и пълна. Вие ще бъдете отговорни за поверителността на паролата си. Ако смятате, че някой е използвал парола или акаунта ви без вашето разрешение, трябва да ни уведомите незабавно. Профилът ви може също така да бъде ограничено или изтрит от сайта ни по наше усмотрение. Можем също така да променим, ограничим достъпа или да спрем достъпа към част от уебсайта, или към целия сайт, по всяко време и без предупреждение.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

В случай на възникнали спорове от или във връзка със съдържанието на omnis.cool, страните ще положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд.

За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално и процесуално право.

Доставчикът може да променя настоящите общи условия по всяко време, като публикува направените изменения на адрес www.omnis.cool своевременно. Измененията на общите условия обвързват ВЕЧЕ регистрираните потребители с извършване на първата поръчка, следваща съответното изменение.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Ние не гарантираме, че упражнявайки се в omnis.cool, ще получите сертификат за завършен курс. Получаването на сертификат зависи изцяло от крайният резултат (колко вярно отговорени въпроси) в тестовете които сте преминали. 

Ние не гарантираме, че ако сте преминали теста успешно ще получите вашият сертификат веднага след вземането на теста. В някои редки случаи е възможно закъснение. Ако се наложи да чакате повече от … дни, моля пишете за да изпълним ангажиментите си. Името, което ще получите на сертификата е идентично с името на профила, под който сте регистрирани.

Сертификатите които издаваме не са акредитирани от министерството на образованието в България и не могат да послужат като удостоверение пред учебните заведения. Те удостоверяват единствено, че можете да се справите добре с учебния материал, зададен в модула за сертификация.

Ние не гарантираме, че тестовете/киузите/ в сайта omnis.cool ще работят винаги безпогрешно. В някои редки случаи, в зависимост от качеството на интернет връзката е възможно да има несъответствия в отговорите. 

Ние не гарантираме, че упражнявайки се при при подготовката за изпит или прослушване, ще се представите успешно на изпита или прослушването.

Нашата платформа е създадена за да бъде използвана като учебно помагало и целта и е само и единствено да подпомогне развиването на музикалните Ви умения.

 

Ние използваме бисквитки, за да ви предоставим най-доброто онлайн изживяване. Като се съгласявате, приемате използването на бисквитки в съответствие с нашата политика за бисквитки.

Privacy Settings saved!
Настройките за поверителност

Когато посещавате който и да е уеб сайт, той може да съхранява или извлича информация във вашия браузър, най-вече под формата на бисквитки. Контролирайте личните си бисквитки тук.


Тази бисквитка определя кои допълнителни бисквитки освен технически необходимите са приети. Тази бисквитка изтича след 180 дни.

  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_allowed_services

WPML съхранява само онези cookies, които са важни за правилното му функциониране
  • wp-wpml_current_language
  • wp-wpml_current_admin_language_{hash}
  • _icl_visitor_lang_js
  • wpml_browser_redirect_test

Използваме Wordpress като система. За обработка на колички и поръчки ще бъдат съхранени 2 бисквитки. Тези бисквитки са строго необходими и не могат да бъдат изключени.

Тази бисквитка се използва от защитната стена на Wordfence, за да извърши проверка на възможностите на текущия потребител, преди WordPress да бъде зареден.

ОТКАЗЕТЕ ВСИЧКИ УСЛУГИ
ПРИЕМЕТЕ ВСИЧКИ УСЛУГИ
Scroll to Top